Контактна інформація

Contact information


Адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60. Кафедра юстиції Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Аудиторія: 265

Тел.: + 380-44-239-31-59 


Address: 60 Volodymyrska Street, City of Kyiv, Ukraine, 01033. Department of justice of the Educational and Scientific Institute of Law of Taras Shevchenko Kyiv National University.

Classroom: 265

+ 380-44-239-31-59