Artificial intelligence, AI

Images from https://discord.com/channels/

Кафедра юстиції надає інструменти для підвищення вашої продуктивності! 

Artificial intelligence, AI

Штучний інтелект (Artificial intelligence, AI) — це напрямок в інформатиці та інформаційних технологіях, завданням якого є відтворення за допомогою обчислювальних систем та інших штучних пристроїв розумних міркувань і дій.

Штучний інтелект — це здатність системи правильно інтерпретувати зовнішні дані, отримувати уроки з таких даних та використовувати отримані знання для досягнення конкретних цілей та завдань за допомогою гнучкої адаптації.

З першого визначення випливає, що AI тісно пов'язаний з робототехнікою. Створення інтелектуальних роботів є одним з важливих напрямів розвитку AI. Інтелектуальність потрібна роботам, щоб вони могли маніпулювати об'єктами та, за необхідності, визначати своє місцезнаходження, планувати переміщення. Оскільки на виробництві роботи часто працюють поруч із людьми, виникають проблеми безпеки персоналу. Тому вже з'явилися т.зв. "колаборативні роботи" (коботи), оснащені датчиками, які контролюють положення людини, що знаходиться поблизу, і не допускають заподіяння їй шкоди.

Здатність AI самостійно отримувати знання в процесі роботи тісно пов'язана з проблемою машинного навчання (Machine Learning, ML). Цей напрямок був центральним із самого початку розвитку AI.

Для вирішення нечітких і складних проблем, таких як розпізнавання геометричних фігур або кластеризація об'єктів, використовуються нейронні мережі, тому цей напрямок тісно пов'язаний з проблематикою AI.

Крім названих вище напрямків, методи AI застосовуються в наступних технологіях:


Застосування AI в промисловості


На виробничих підприємствах AI може застосовуватись практично на всіх рівнях:

На рівні проектування: для підвищення ефективності розробки нових продуктів, для автоматизації вибору та оцінки постачальників, при аналізі вимог до запчастин та деталей.

https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/artificial-intelligence